Tûzfegyverek

A 2090-es évek tûzfegyverei lényegüket tekintve ugyanazt teszik, mint elõdeik a korábbi századokban: egy darab fémet küldenek keresztül embereken közel hangsebességgel. Az összes többi kacat, mint smart rendszer, mûanyaghüvely, hangtompító, csak a hab a tortán.

Elektronikus elsütõ-szerkezet
„Gyakran látni erre
olyan fickókat, akik
nagy rohampuskákkal
mászkálnak a
páncélozott vállukon.
Micsoda barmok!
Akár ki is rakhatnák
  magukra a neon táblát,
- Hé, Szóló vagyok,
lõjetek rám!”

- Morgan Blackhand
A perkussziós elsütõ-szerkezetek, habár sokszáz éves múltra tekintenek vissza így igazán kipróbált és kiforrott technikának nevezhetõek, rendelkeznek pár hátránnyal. A lõfegyvereket érintõ legfontosabb fejlesztés az elektronikus elsütõ-szerkezet megjelenése, melynek egyik elsõ példánya a 2000-es évek elején, a Remington által piacra dobott model 700 EtronX. 2090-re a legtöbb fegyver eleve elektronikus elsütõ-szerkezettel készül, de nagy piaca van a régi, hagyományos fegyverek átalakításának is.
De miért is jobb az elektronikus rendszer a hagyományosnál? Egy szóban kimondva: pontosság. Több szóban pontosság, megbízhatóság.
Egy perkussziós fegyvernél az idõ az elsütõ-billentyû meghúzásától az ütõszeg csappantyúra ütéséig, vagyis a lõszer elsüléséig 2,8 milliszekundumtól 7-8-ig terjed. Az elektronikus elsütõ-szerkezeteknél ugyanez az idõ 27 mikro-szekundum. A laikus felhasználó azt gondolná, ilyen kis idõtartamoknál semmit sem számít az eltérés, de ez nem igaz. Az elsütõ-billentyû meghúzásakor, bármilyen óvatosan is tesszük vagy bármilyen gyakorlottak is vagyunk, a csõ hajlamos elmozogni, ezáltal hosszútávon pontatlanná tenni a lövést. A rövidebb reakcióidõ az elektronikus elsütõ-szerkezet esetén azt jelenti, hogy nagy lõtávolságra a fegyver pontosabb lesz (Nagy lõtávolságnál +1 Pontosság), ennél közelebbi távolságnál a módosulás elenyészõ. Emellett az elektronikus elsütõ-szerkezetek legfõbb elõnye, hogy jóval kevesebb mozgó alkatrészt tartalmaznak, azért sokkal kevesebb karbantartást igényelnek.
Az elektronikus fegyverek tartalmaznak egy mini számítógépet és egy akkumlátort. A számítógép nyomon követi a tárban lévõ lõszer mennyiségét, a fegyver dõlésszögét, hõmérsékletét, és mûszaki állapotát. A telep és a számítógép marokfegyverek esetén a csõ alatt, néha a markolatpanelben vannak, nagyobb fegyvereknél jellemzõen az elõágyba, tusába kerülnek; mindkét alkatrész elég apró és vékony, hogy ne okozzon látható nyomot. Az akkumlátort hetente-havonta kell újratölteni, a számítógép ledekkel illetve a smart rendszeren keresztül jelzést küld, alacsony feszültség esetén. Számítógépre kapcsolva lehet a fegyvernek utasításokat adni, például bizonyos dõlésszögbe ne lõjön (hasznos lehet például vadászoknál, hogy ne tudják bokán lõni egymást), illetve hosszú sorozatoknál megadott mennyiségû lõszer után hagyja abba a tüzelést (vagyis alacsonyabbra vehetõ a Tûzgyorsaság, elkerülendõ a lõszerpazarlást).
Biometrikus azonosító beépítése esetén akár a gazdáját is felismerheti.
Fontos megjegyezni, hogy az elektronikus elsütõ-szerkezettel szerelt fegyverek mini számítógépe nem árnyékolt.

Smart rendszer
Minden fegyver Smart rendszerré alakításának alapvetõ feltétele az elektronikus elsütõ-szerkezet.
A smart fegyverek az interfész aljzaton keresztül folyamatosan tájékoztatják a felhasználót a fegyver fõbb adatairól (tárban lévõ lõszerek száma, mûszaki állapot, csõhõmérséklet, stb). Természetesen ezeket az adatokat csak az tudja értelmezni, aki rendelkezik cyberoptikával és valamilyen képmegjelenítõ funkcióval (elméletben érkezhet az információ cyberaudiora hangüzenetként, vagy Biomonitorra is), ellenkezõ esetben csak homályos érzeteket kap, amikbõl 50% pontossággal tippelhet a fegyver állapotára. A smart fegyverek kisméretû szonikus vagy lézeres impulzusal másodpercenként több ezerszer tapogatják le a célpontot, és az interfészen át adatokat közölnek a neurális processzorral. Amennyiben a lövész rendelkezik cyberoptika Célkeresõ opcióval, a rendszer egy célkeresztet vetít a látómezõben oda, ahová a lövedék nagy valószínûséggel be fog csapódni. Másik lehetõség, hogy a rendszer a látómezõ közepére is kivetít egy célkeresztet, és amikor a két pont fedésbe kerül, a fegyver automatikusan elsül, akár az elsütõ-billentyû érintése nélkül is. A két üzemmód között az átállás egy körbe kerül.
Amennyiben a felhasználó nem rendelkezik cyberoptikával (vagy hasonló képmegjelenítõ opcióval), de interfész aljzattal igen, a neurális processzor a szemmozgást érzékeli. Amikor a látómezõ közepe és a fegyver által megcélzott pont fedésbe kerül, a fegyver elsül. Ebben az esetben tulajdonképpen csak a fegyver kilengése okozta pontatlanságot küszöböli ki a rendszer.
A véletlen balesetek elkerülése érdekében a legtöbb rendszer úgy van beállítva, hogy az elsütõ-billentyû meghúzása nem elsüti a fegyvert, hanem tûzkész állapotban tartja (amíg lenyomva van tartva), amíg a smart-fegyver csatolóból meg nem érkezik a tûzparancs.

Hüvelynélküli lõszert tüzelõ fegyverek
Sokféle lõszert teszteltek a világban, és mindig, arra törekedtek, hogy csökkentsék a súlyát. Azt akarták elérni, hogy a katona többet vihessen magával. A hagyományos töltény négy fõ részbõl áll: lövedék, hüvely, lõportöltet és a csappantyú. A töltényhüvely nagyobb, mint a lövedék, ráadásul sok helyet foglal és van súlya is. Ezt a problémát orvosolja, ha hüvely nélküli töltényt használunk. Itt a lõportöltet szilárdabb formában, maga veszi körül a lövedéket.
A hüvelynélküli lõszert tüzelõ fegyverek legfontosabb elõnye, hogy a fegyvernek nincs hüvelykivetési fázisa, ezért a tûzgyorsaság lényegesen nagyobb lehet. Mivel hosszú sorozatnál a sok lõszer kilövése uralhatatlanná tenné a fegyvert, a megnövekedett tûzgyorsaságot csak rövid sorozat módban lehet kihasználni. Mire a fegyvercsõ elmozdulna a visszarúgástól, már mindhárom lövedék úton van. A hüvelynélküli fegyverek egy körben akár három rövid sorozatot is ki tudnak lõni, viszont nem kapják meg a rövid sorozat után járó +3 bónuszt, ugyanakkor, ha találnak, mindhárom lövedék találni fog.
A hüvelynélküli lõszert tüzelõ fegyver legfõbb hátránya, hogy mivel nincs hüvelykivetés, sokkal hamarabb melegszik túl, mint a hagyományos fegyverek (a kivetett hüvely nagymértékben segíti a hõleadást). Az egy percen belül kilõtt minden harmincadik lõszer után a fegyver Megbízhatósága egy kategóriát romlik. Amennyiben a Megbízhatóság NM alá csökken, minden lövésnél 40% eséllyel a túlmelegedéstõl meghibásodik a fegyver, és csak fegyvermester tudja javítani, a javítás költsége az eredeti ár 5-30%-a.
A hüvelynélküli lõszerek, mivel kívül van a lõpor, minden védelem nélkül, nem megfelelõ tárolásnál könnyen károsodhatnak. Például nedvesség, netán leejtés esetén a leverõdéssel csökkenõ lõpormennyiség rontja a lõszer tûzballisztikáit, valamint a hüvely védelme nélkül kiemelten gyúlékony. A nem megbízható, sérült, megázott lõszerek a km döntése alapján alacsonyabb sebzéssel és lõtávolsággal, és csökkent Pontossággal rendelkeznek.


Fegyverek jellemzõi

Fegyverek típusa
Az alapkönyvvel ellentétben legtöbbször nem a fegyver használatához szükséges képzettséget (mert azt némi logikával ki lehet következtetni – esetleg megkérdezni a km-et), hanem az elsütõ-szerkezet típusát, a fegyver jellegét jelenti.
Az elsütõ-szerkezetek típusait az általános leírások tartalmazzák.

Pontosság
Ez az érték hozzáadódik a fegyverrel végrehajtott támadások dobásaihoz (vagy levonódik belõle, ha negatív számról van szó). Bizonyos kiegészítõk növelhetik vagy csökkenthetik ezt.

Elrejthetõség
Mennyire könnyen elrejthetõ és kényelmesen hordható egy fegyver, amíg szükségünk nem lesz rá (fontos tényezõ a fegyverek esetében). A tapasztalt lövész sosem sétál be a kabátja alól kikandikáló smasszerpuskával egy bárba – az ilyesmivel csak bajt hoz magára. És zsebpisztolyokra is szüksége lehet, ha netán fogságba esne vagy lefegyvereznék.
Bizonyos esetekben (Km döntése alapján) lehetséges egyes fegyvereket kisebb helyre bezsúfolni, mint ahová normál esetben beférnek, de ez esetben fegyverrántást igénylõ harcban automatikusan elveszti a karakter a kezdeményezést, és bárki, aki ránéz, 13-as célszámú Éberség dobással felfedezheti a fegyvert.
Zs: Zseb, nadrágszár, bokatok, vagy ruhaujj
D: Dzseki, hónaljtok, övtok
K: hosszú vagy ballonkabát
N: Nem ejthetõ.

Fegyverek beszerezhetõsége
K: Kiváló. Szinte bárhol beszerezhetõ az utcán. Amennyiben legális fegyverrõl van szó, sport- és fegyverboltokban 90% eséllyel kapható, illegális fegyvernél szinte bármely banda vagy fixer d6 órán belül tud szerezni.
Á: Átlagos. A legális fegyverek a nagyobb sport- és fegyverboltokban 80, a kisebbekben 50% eséllyel kapható, az illegális változatokat egy fixer d3 nap alatt tudja beszerezni, vagy a listaár 150%-ért d6 órán belül.
Gy: Gyenge. Lopott áru, netán olyan eszköz, ami nem fordul elõ túl sûrûn a keleti parton. Legálisan beszerezni nem lehet. Egy fixer hozzáférhet a listaár 110%-ért d3 héten, vagy a listaár 150%-ért d6 napon belül. A beszerzés módja miatt 50% eséllyel csak használt példány elérhetõ.
R: Ritka. A kontinensen szinte egyáltalán nincs az adott eszközbõl, mindenképpen Európából vagy Ázsiából kell külön rendelésre behozatni. Az új példányok 3-4szeres áron elérhetõek, a használtak is ritkán olcsóbbak másfélszeresnél. Top fixerek tudják beszerezni, és nekik is d6 hétig tart. Az ár növelésével lehet gyorsítani a folyamatot, de 90% eséllyel nem lehet d6 nap alá csökkenteni.

Sebzés
A cyberpunkban a tûzfegyverek sebzése nem a fegyvertõl, hanem a lõszer kaliberétõl függ (kevés kivétel elõfordulhat). A sebzés normál, FMJ lõszerre vonatkozik (kivéve, ahol a leírs mást mond).

Kaliber (lõfegyvernél)
A kaliber a fegyver ûrméretére, a tüzelt lõszer méretére vonatkozó viszonyítási szám, tehát nem konkrét mértékegység. A valóságban 60 feletti kaliberfajta létezik, a játékban ezeknek csak töredékét fogjuk használni. Igen fontos, hogy egy adott fegyver nem tud tüzelni másfajta lõszert (hacsak a leírás mást nem mond), és a mûanyaghüvelyes, rézhüvelyes és hüvelynélküli lõszerek még azonos kaliberjelzésnél sem kompatibilisek egymással.

Tárkapacitás (lõfegyvernél)
Megadja, mennyi lõszer fér egy szabványos tárba, ami a fegyverhez jár. A legtöbb kivehetõ tárú fegyverhez gyárilag két tárat szoktak adni, de további póttárak is beszerezhetõek, alapvetõen a fegyver alap árának 5 %-ért. Növelt kapacitású tárak is léteznek némelyik fegyverhez, ezek beszerzése a km döntése alapján lehetséges, és többnyire a fegyver Rejthetõségének romlását okozzák.

Tûzgyorsaság (lõfegyvernél)
A Tûzgyorsaság az egy kör alatt kilõhetõ lövedékek számát jelenti. A fegyvereknek három üzemmódja lehet (noha igen kevés fegyver rendelkezik mindhárommal).
Egyes lövés: egy támadásra 1 lövedéket lõ ki.
Rövid sorozat: másnéven tûzcsapás, egy támadásra 3 lövedéket lõ ki. Tehát egy Rövid sorozat módú fegyver 6-os Tûzgyorsasága két támadást tesz lehetõvé.
Sorozat: egy támadásra a Tûzgyorsaságot vagy a Tûzgyorsaság fele mennyiségû lõszert lõ ki.
A fegyverek leírása tartalmazza, hogy milyen üzemmóddal rendelkeznek, és melyikkel mennyit lehet kilõni.
A fegyvereknél a Tûzgyorsaság Egyes lövés/Rövid sorozat/hosszú sorozat sorrendben került feltüntetésre.

Megbízhatóság (lõfegyvernél)
A fegyver mûszaki stabilitása, mûködésének kiforrottsága, az összeszerelés minõsége. Minél megbízhatóbb egy fegyver, annál ritkábban történnek vele balesetek.
NM: nem megbízható. Ezek, ha támadásra 1-est dobnak, megakadnak (tehát nem dupla 1-esnél); akadály esetén 50% eséllyel egy kör alatt nem elhárítható akadályról van szó, fegyvermester kell a javításhoz.
ST: átlagosan megbízható. Ha támadásra dupla egyes lenne, a fegyver megakad; 60% eséllyel egy kör alatt nem elhárítható az akadály, fegyvermester kell a javításhoz.
MB: Megbízható. Ha támadásra dupla egyes lenne, a fegyver megakad; 10% eséllyel egy kör alatt nem elhárítható az akadály, fegyvermester kell a javításhoz.


Harctéri pánik
Akinek nincs legalább 4. szinten valamilyen harci képzettsége (akár lõfegyveres, akár közelharci), annak nincs tényleges harci tapasztalata, legfeljebb lõtéren lövöldözött, vagy dojoban harcolt ellenõrzött körülmények között. Akinek nincs tapasztalata, elõfordulhat, hogy egy tényleges lövöldözésben pánikba esik, ennek eldöntésére Hidegvér próba dobható a km által megadott célszámra.

Fegyverfogás
A pisztoly ismeret vonatkozik arra, mikor egyetlen markolatnál fogjuk a fegyvert (legyen akár pisztoly vagy géppisztoly, a puskák nagy része nem használható így). Ilyenkor a lõtávolság 50 m (ami nem azt jelenti, hogy eddig megy el a lövedék, hanem a célszám kiszámolása szempontjából ez az alap lõtávolság). Akár egy akár két kézzel fogjuk a markolatot, ugyanúgy pisztoly ismeretet használunk.
Géppisztoly ismeret akkor, ha két ponton fogjuk a fegyvert. Egyszer ugye a normál pisztolymarkolatánál, másik kézzel pedig akár egy elõagymarkolatnál, akár magánál az elõagynál. Így alapvetõen csak géppisztolyok használhatóak, pisztolyok csak akkor, ha valahogy felszerelnek rá egy fogásra alkalmas felületet. Puskát is lehet így használni (lényegében vállhoz-szorítás nélkül lövünk). Ilyenkor a lõtávolság 150-200 méter (km döntése szerint)
Puska ismeret használatakor a klasszikus, vállhoz szorított puskahasználatról beszélünk. Puskákat és tusával rendelkezõ géppisztolyokat lehet így használni. Ilyenkor a lõtávolság 250-400 m km döntése szerint.
Mindezek mellett egy adott fegyvert egy adott tüzelési módhoz, fogás módhoz terveztek, így ha másképpen használják (pl. pisztoly ismerettel, egy kézzel lõnek géppisztollyal), elõfordulhat +3 célszám módosító a km döntése alapján.
Bizonyos számszeríjak használhatóak Pisztoly vagy Puska ismerettel is, a Km-el való egyeztetés alapján.

Kapáslövés
A kör elején a „kapáslövés” bejelentésével lehetséges gyorsítani a saját természetes reakción. Ilyenkor gyorsabban, de kevésbé precízen végzi a támadást a karakter, ezért kap +3 bónuszt a Kezdeményezésre, de kap -3 levonást a Támadásra (felkészületlenül kezd bele a harcba). Kapáslövésnél nem érvényesülnek a célzást segítõ berendezések bónuszai (smart rendszer, lézer, stb).

Duplázás
Az egyes lövésû (öntöltõ, DA, DAO, elõfeszített, elektronikus) üzemmódú fegyverekkel lehetséges „duplázni”, vagyis két, igen gyorsan egymást követõ lövést leadni. Ez egy támadásnak számít, és egy körben legfeljebb egy duplázásra van lehetõség. A duplázáshoz két kézzel kell fogni a fegyvert (puska ismerettel használhatóakat szorosan a vállhoz szorítva). Egyszer kell támadást dobni, és találat esetén a második lövedék is találni fog, d6 cm-es szórással (ezt csak akkor kell kidobni, ha van jelentõsége, pl. szemre célzásnál).
A duplázást követõ körben minden cselekedetre (kezdeményezésre is) -3 levonás jár. A KM a fegyver és a karakter ismeretében további módosítókat is megadhat (pl. Gyenge fizikum Nagyon nehéz pisztollyal levonások lehetnek a célzásra). A duplázáshoz legalább 3-as fegyverhasználat képzettségre van szükség.

Spray and pray
„Szórd meg és imádkozz”. A kapáslövéshez hasonló támadásmód, amely során tessék-lássék módon célzunk csak, viszont annyi lõszert küldünk a célpont felé, amennyit csak lehetséges. Ennek során a Reflex és a fegyverhasználat képzettség csak fele mértékben számít, viszont egyes lövések (legalábbis nem sorozat vagy rövid sorozat) használatakor a Tûzgyorsaság duplázódik. A teljes kör minden lövésére kifejti a hatását. Aki a célzott területen van, minden kilõtt lõszer után 10 % eséllyel kap egy találatot. Természetesen, amely dobások elérik a célszámot, normál módon találattal járnak – nem találhatja el több lövedék a célpontot, mint amennyi ki lett lõve. Semmilyen célzást segítõ rendszer (red dot, smartgun, lézer, stb) nem használható, és más technikával sem lehet kombinálni. A Spray and pray abban különbözik a fedezõtûztõl (az alkalmas fegyveren kívül), hogy csak egy személynyi terület lefedésére alkalmas.

Fegyver testre szabása
Lehetséges a fegyverek olyan jellegû módosítása, amivel könnyebbé válhat a használat, pontosabbá válhat, jobban kézre áll, gyorsul a tárcsere, stb.. Ezeket részletesen kidolgozni felesleges, aki ilyet szeretne, egyeztethet a km-el, hogy miket szeretne módosítani, és ettõl milyen eredményt várhat el (javasolt utána olvasni a témának a km megkeresése elõtt).

Rövid sorozat
A rövid sorozat (más néven Tûzcsapás) három lõszerbõl álló sorozatot lõ ki az elsütõ-billentyû lenyomására. Rövid sorozatra azok a fegyverek alkalmasak, amelyeknek a Tûzgyorsaság rovatában szerepel középsõ érték (pl. Glock 30). Rövid és Közepes lõtávolságra a rövid sorozat +3-at ad a támadó dobásra. Sikeres dobás esetén d6/2 lõszer talál. A rövid sorozat egy cselekedetnek minõsül, és egy rövid sorozattal egy célpont támadható.

Sorozat
Ilyenkor a lövész szándéka szerint vagy a Tûzgyorsaság, vagy annak felével egyezõ mennyiségû lõszer lõhetõ ki. A valóságban ezt nem lehet ennyire precízen szabályozni, de nincs akkora jelentõsége, hogy érdemes legyen külön szabályokkal a véletlent is belekeverni. Egy körben legfeljebb két támadást lehet így leadni (ha a Tûzgyorsaság felét lõjük ki támadásonként). Sorozatlövéskor a távcsövek nem használhatók, és a többi célzást segítõ eszköz (smart rendszer, red dot, lézer, stb) is csak fele (lefelé kerekítve) bónuszt ad. A sorozatra állított fegyver úgy viselkedik, mint egy makrancos ló, nehéz néhány méternél messzebbre célra tartani. Rövid lõtávolságra a Támadó dobáshoz kapsz +1-et minden kilõtt tízedik lõszer után, ennél távolabbra támadáskor -1 levonást kapsz minden tízedik kilõtt lõszer után. Amennyivel túldobod a célszámot, annyi lõszer találja el a célpontot (ami nem lehet több mint amennyit kilõttél, viszont nem elfelejteni, hogy ami lövedék ki let tlőve de nem talál, az sem párolog el, valahol, valamit el fog találni).

Kaszálás
A kaszálás a sorozatlövés egy változata (tehát minden, ami a sorozatlövésre érvényes, él a kaszálásra is), amikor nem egy, hanem több célpontot próbálunk támadni. Ilyen esetben a célszámot egyrészt a terület közepe és a lövész távolsága adja meg (normál módon), másrészt a két legtávolabbi célpont közötti távolság is hozzáadódik (Rövid lõtávolságnál méterenként, Közepesnél két méterenként, Nagynál három méterenként, Extrémnél négy méterenként egy). Tehát ha a célterület közepe Közepes távolságra van, az alap célszám 16, és ha (mondjuk) négy méterre van egymástól a két legtávolabbi célpont, további 2 adódik hozzá. A célbatalált lõszerek számát el kell osztani a célpontok számával (átlagnál nagyobb célpontok, mint pl. jármûvek, ládák, a km dönthet úgy, hogy több célpontnak számít, több találatot kap). A sebzés minden célpontra külön kell dobni.

Fedezõtûz
A fedezõtûzzel (más néven zárótúzzel) golyókkal szórhatunk meg egy teljes területet (ezt tûzzónának hívják). Minden tûzzónába belépõ vagy ott tartózkodó személynek van bizonyos esélye 1k6 golyó begyûjtésére. Ez a százalékos esély úgy határozható meg, hogy a kilõtt golyók számát elosztjuk a tûzzóna méterben megadott szélességével. Ha 64 lõszert eresztünk egy 2 méteres sávba, az ott tartózkodók 32% eséllyel beszívnak pár lövést. Ugyanennyi lövedék egy 5 méteres szakaszon már csak 12 %-ban eredményez találatot. Több fegyver esetén a zónák átfedhetik egymást, ilyenkor az összes kilõtt lövedék számít. Megjegyzendõ, hogy ha a fedezõtüzet biztosító támadódobása elegendõ, hogy eltalálja a célpontot, akkor nem kell százalékot dobni neki. Valamint, ha valaki nem próbál eszeveszett mértékben elmenekülni a tûzzónából, a találat esélye duplázódik (vagy háromszorozódik, ha a km úgy látja reálisnak).

Tévesztés
Ha a támadó nem éri el a célszámot, a lövedék elhibázza a célt – érdemes megnézni, mit találhat el. Egy robbanóanyagokkal teli helyiségben, netán gyúlékony környezetben érdemes odafigyelni, mire is lövünk...
Megjegyzés: Sorozatnál, ha nem minden lövedék találja el a célpontot/célpontokat, a többi lőszer is be fog csapódni valahova.